neem contact op met

  • Home
  • Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

Toeristenbureau van Grand Saint-Emilionnais
Le Doyenné - Place des Créneaux - 33330 SAINT-EMILION | Tél. +33 (0)5 57 55 28 28

BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Bij het gebruik van de website www.saint-emilion-tourisme.com kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.saint-emilion-tourisme.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker. In ieder geval verzamelt de Dienst voor Toerisme alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden door de website www.saint-emilion-tourisme.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Gebruikers van de website www.saint-emilion-tourisme.com worden vervolgens geïnformeerd of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.saint-emilion-tourisme.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van de aankoop van het Office du Tourisme de Saint-Emilion en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.saint-emilion-tourisme.com. Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Vernieuwen

* Verplichte velden

Waar ben je naar op zoek?