Château Troplong Mondot

Saint-Emilion Grand Cru 1er Grand Cru Classé B

 • 首页
 • 葡萄酒
 • Château Troplong Mondot
Château Troplong Mondot
 • Château Troplong Mondot
 • Château Troplong Mondot
 • Château Troplong Mondot
 • Château Troplong Mondot
 • Château Troplong Mondot
 • Château Troplong Mondot

Tarifs

 • 参观价格(个人): 50欧元/人
 • Montant tarif minimum vin à la bouteille: 40€

Langues

 • 测试

Moyens de paiement

 • 信用卡付款
 • 现金支付
 • 美国运通付款

Services

 • PRM 访问
 • 允许携带宠物
 • 停车场
 • 无线网络
 • 空调
 • 现场餐饮
 • 自炊式住宿
 • 海外运输

来自

50€

Château Troplong Mondot

1 lieu-dit Mondot
33330 SAINT-EMILION

开幕月份

开幕日

 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • 1.5 km
 • 1h30
 • 6

标签

 • 高环境价值

您在寻找什么?