Château Guadet

Saint-Emilion Grand Cru Grand Cru Classé

 • 首页
 • 葡萄酒
 • Château Guadet
Château Guadet
 • Château Guadet
 • Château Guadet
 • Château Guadet
 • Château Guadet
 • Château Guadet
 • Château Guadet
 • Château Guadet
 • Château Guadet

Tarifs

 • 参观价格(个人): 20欧元/人
 • Montant tarif minimum vin à la bouteille: 68

Langues

 • 测试
 • 西班牙语

Moyens de paiement

 • 信用卡付款
 • 现金支付
 • 支票付款

Services

 • 允许携带宠物
 • 停车场
 • 海外运输

来自

20€

Château Guadet

4 rue Guadet
33330 SAINT-EMILION

开幕月份

开幕日

 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • AM PM
 • 0.24 km
 • 45min - 1h00
 • 10

标签

 • 最佳葡萄酒旅游
 • Vignobles & Découvertes
 • 自行车之家
 • 有机农业 + 欧洲有机标签
 • Biodyvin

您在寻找什么?